POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U laboratoriji Anahem posvećeni smo odgovornom ponašanju prema životnoj sredini prilikom sprovođenja svih naših poslovnih aktivnosti. Verujemo da je zaštita životne sredine odgovornost svih naših zaposlenih.

Najviše rukovodstvo ANAHEM-a je odgovorno za poslovanje u skladu sa svim važećim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Rukovodstvo laboratorije opredjeljeno je za sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standard ISO 14001:2015.

Svi zaposleni u laboratoriji  deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine.

Identifikovali smo aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu,

postavili ciljeve  i pratimo rezultate kako bi uporedili ostvareni učinak sa definisanim

zahtevima , kao i kontrolom nad našim  aktivnostima, što predstavlja osnovu za sprečavanje zagađenja životne sredine.

Sistematskom analizom i pažljivim projektovanjem sopstvenih aktivnosti, izborom opreme i obukom zaposlenih obezbeđujemo da nema značajnih direktnih negativnih uticaja na životnu sredinu. Uspostavili smo upravljanje otpadom na način koji garantuje odgovorno i bezbedno sakupljanje, razvrstavanje, skladištenje, privremeno i trajno odlaganje i – gde je to moguće – recikliranje. Nastojimo da očuvamo vodne resurse i smanjimo zagađenje minimizacijom količine upotrebljene količine vode i energije. Težimo da poboljšamo energetsku efikasnost nabavkom energetski efikasnih proizvoda. Podižemo nivo svesti zaposlenih u skladu sa politikom racionalnog korišćenja energije.

Neprekidno činimo sve da preventivno delujemo i sprečimo potencijalne incidente. Pravimo planove za reagovanje, kako bismo i u incidentnim situacijama otklonili ili minimizirali negativne efekte po životnu sredinu.

Pratimo i sistematski ispunjavamo zakonske zahteve, ali ih i prevazilazimo sledeći svetske trendove i dostignuća u smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu i uštedama prirodnih resursa. Pratimo i štedimo resurse i energija, i težimo smanjenju i potpunom eliminisanju upotrebe štetnih materija.

Informišemo poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

Ideju o održivom razvoju prenosimo na naše partnere, ali i na naše zaposlene da u svakodnevnom životu i radu čine sve što je u njihovoj moći da sačuvaju planetu za generacije koje dolaze.

Naša životna sredina je najbolji odraz nas samih, pa poštujući nju, poštujemo i sebe.

 Izdanje: 2.1

 Datum: 14.12.2021. godine

Direktor

_______________________________

Latinka Slavković Beškovski

       

PREUZMITE FAJL U PDF