POLITIKA
KVALITETA

Politika Preduzeća ANAHEM d.o.o. je da, stalnim usavršavanjem kadrova, osavremenjivanjem opreme i unapređenjem organizacije, Laboratorija ANAHEM obezbedi mesto međunarodno priznate institucije za laboratorijska ispitivanja.

Ostvarenje ove politike podrazumeva da:

 • Obezbeđujemo nepristrasnost laboratorije u obavljanju laboratorijskih aktivnosti;
 • Svojim korisnicima stalno pružamo usluge koje zadovoljavaju ili prevazilaze zahteve, potrebe i očekivanja korisnika usluga i svih zainteresovanih strana;
 • Štitimo podatke o korisnicima usluga i njihovim uzorcima kao poslovne tajne;
 • Upravljamo rizicima i prilikama koji su povezani sa laboratorijskim aktivnostima;
 • Permanentno poboljšavamo kvalitet usluga uz optimalne troškove poslovanja;
 • Razumemo zahteve i potrebe korisnika usluge, stalno ih procenjujemo i nadgrađujemo kako bi se pratile njihove promene;
 • Obezbeđujemo i unapređujemo sistem motivacije za maksimalno angažovanje i zadovoljstvo zaposlenih;
 • Pružamo zaposlenima permanentnu edukaciju kako bi obezbedili kvalifikovan i nepristrasan kadar i osigurali njegovu kompetentnost
 • Sprovodimo plansku nabavku savremene opreme, a u skladu sa postavljenim strateškim ciljevima Laboratorije ANAHEM i savremenim trendovima u svetu;
 • Upravljamo svim procesima integrisanog sistema upravljanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
 • Sprovodimo efikasan i efektivan način rešavanja prigovora
 • Rukovodstvo ANAHEM d.o.o. uspostavlja čvrstu saradnju sa drugim institucijama u zemlji i svetu radi unapređena primenjenih metoda i tehnika ispitivanja i efikasnije obuke zaposlenih.

            Izdanje: 3.1                                                                                   

            Datum: 16.07.2021. godine            

                                Direktor  

           ___________________________________

              Latinka Slavković Beškoski       

 

PREUZMITE FAJL U PDF