RUKOVODSTVO I STRUKTURA – Biblioteka

Руководство и структура

Процес рада у Библиотеци организован је по врстама послова у одељењима и надлежностима матичне библиотеке

Директорица: Негосава Нега Стјепановић , bibliozv@yahoo.com , +387 (0)56/211-234

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Тања Мијовић, служба администрације и рачуноводства, +387 (0)56/210-260, bibliozv_racunovodstvo@yahoo.com

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Славица Бојановић, књижничар, +387 (0)56/210-260, maticnasluzbanbz@gmail.com

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ

Нада Кулашевић, књижничар, +387 (0)56/210-260, kulasevicnada9@gmail.com

Јулијана Симић, виши књижничар, +387 (0)56/210-260, majabaranovski@gmail.com

 
ЗАВИЧАЈНО ОДЈЕЉЕЊЕ

Славица Бојановић, књижничар, +387 (0)56/210-260, maticnasluzbanbz@gmail.com

 
ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ

Бранка Митровић, књижничар, +387 (0)56/210-260, rezervacije.nbz@gmail.com

Милена Савић, књижничар, +387 (0)56/210-260, rezervacije.nbz@gmail.com