ODELJENJA – Biblioteka

Одељења

Матична служба обавља: матичне послове утврђене Законом о библиотечко-информационој дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 44/16) , Прaвилником o oбaвљaњу нaдзoрa нaд стручним рaдoм библиoтeкa (”Службени гласник Републике Српске”, број 06/17) и подзаконским актима. У складу са Рјешењем  Министра просвјете и културе Републике Српске (Рјешење о утврђивању библиотека које обављају матичну функцију и мрежа матичних библиотека у Републици Српској, Рјешење број: 07.06/620-47/16), матична служба НБЗ своју матичну дјелатност обавља над јавним, факултетским и школским библиотекама регије Подриње и Бирач. На матичном подручју, у својству развојне и надзорне функције, обавља послове централног каталога, послове програма, извјештаја и анализе рада библиотека и кадра на подручју матичности у односу на стандарде; послове културно-образовне дјелатности (стручни скупови, трибине, предавања, изложбе, и сл.), рефералне послове; друге послове и радне задатке према налогу директора.

Послови матичне службе у складу са Законом о библиотечко-информационој дјелатности и Прaвилником o oбaвљaњу нaдзoрa нaд стручним рaдoм библиoтeкa су:

унапређење и развој библиотечко-информационе дјелатности на основу прикупљених и обрађених података по принципу научне методологије; израда плана развоја компјутеризације; израда плана и програма едукације кадрова; надзор и инструкторски рад; стручни надзор и инструкторски рад за факултетску, школске и народне библиотеке за регију Подриње и Бирач; вођење евиденције о библиотекама; поступак уписа у Матични регистар библиотеке. У оквиру матичних послова у Матични регистар су уписане: Народна библиотека и музејска збирка Зворник и 5 народних/јавних библиотека са подручја матичности:

  1. Народна библиотека Шековићи
  2. Народна библиотека Власеница,
  3. Народна библиотека Милићи,
  4. Народна библиотека Братунац,
  5. Народна библиотека Сребреница.

Пружање стручне помоћи библиотекама на матичном подручју врши се редовно а у складу са исказаним потребама сваке библиотеке појединачно, како јавних/народних тако и школских библиотека.

 

Завичајно одјељење НБЗ

Под завичајним фондом подразумијева се грађа која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, културну, историјску и економску средину. Да би грађа била комплетна, неопходна је сарадња са другим институцијама (музеји и архиви) које могу помоћи у прикупљању овог драгоцјеног материјала.

Завичајни фонд представљају двије основне групе библиотечког материјала:

  • грађа која је по свом садржају завичајног карактера,
  • локална продукција или грађа која је по мјесту издавања или штампања у вези са завичајем. Узимајући у обзир наведено, Завичајни фонд ЈУ Народне музејске збирке Зворник у свом саставу окупља: дјела аутора који су рођени на територији завичаја, дјела аутора који живе или су живјели на територији завичаја, духовно су везани за ово подручје без обзира на мјесто рођења, дјела која се својим садржајем односе на завичај или говорe о личностима које му припадају, објављена било гдје у свијету, дјела која су издата или штампана на територији завичаја.

Селекцијом, која се углавном односи на старија и ријетка издања Завичајне збирке, изваја се грађа за дигитализацију која подразумијева заштиту оригиналних књига и обезбјеђивање и побољшавање приступа садржају публикација.

Збирка је физички издвојена од осталог фонда, заштићена и може се користити у читаоничким просторијама Библиотеке.

 

Позајмно одјељење НБЗ

Приступ књигама je због тренутно епидемилошке ситуације је ограничен, a књижни фонд садржи наслове класичне и популарне литературе, као и књиге из свих области људског знања.

Услуге пружа свим корисницима, без обзира на њихову старост, пол, друштвени статус, нацију, вјеру, расу или било која друга обиљежја.

Текућу модернизацију одељења, уз аутоматизовану позајмицу, прати креативност и сусретљивост запослених, чија препорука и поверење омогућује бржу доступност библиотечке грађе и информација знатижељнијим и редовнијим корисницима.

Чланска карта важи од дана уписа у НБЗ, a радно вријеме одјељења je од 07 часова до 19 часова.